top of page

小孩與狗


唔知大家有無發現好多狗狗對小朋友特別有反應,尤其係識行識走,鍾意一路跑一路叫果啲。好多狗狗一見到呢類型既小朋友就會即刻吠唔停,跟住個小朋友有機會俾狗狗嚇親,然後喊,好彩既話對方既媽媽就會望一望你,唔好彩既話就會俾人鬧,俾人叫你「睇住隻狗啦!」。

其實主人心諗:而家係你個小朋友亂跑亂叫,我隻狗狗俾佢嚇親先吠佢兩下咋~平時佢不知幾乖呀!

好多時候無論邊一方既問題,好多人都會覺得係狗狗唔岩。狗咬到人,一定係狗狗唔岩,但無人了解過果個人之前對狗狗做過啲咩。同狗狗吠人一樣,永遠係狗狗唔岩,不過我地都唔好去理究竟係邊個既問題喇~幫狗狗解決呢個行為對狗狗自己都有好處,等佢唔洗次次見到小朋友都咁激動嘛!

首先要分辨左狗狗吠小朋友只係想同佢玩?定係俾佢嚇親?今次我地講下普遍怕小朋友既狗狗,點解會有咁多狗都唔係咁鍾意小朋友呢?有機會係因為小朋友既動作比大人快和突然,加上喜歡叫喊,好多狗狗都未必習慣。

身為主人既我地又可以做咩呢?

材料:

 • 一個比較冷靜既小朋友

 • 狗狗最愛既零食或玩具

做法:

 1. 小朋友站在較遠的距離並慢慢動

 2. 主人同狗狗企另一邊

 3. 如狗狗無吠,獎勵佢呢個行為

 4. 隨後一步一步行近小朋友

 5. 同時獎勵無吠既狗狗

 6. 如果狗狗喺呢個情況下可以控制自己

 7. 小朋友可以加快動作,並重複由step 1開始

教狗狗係好需要耐性,慢慢一小步一小步地做,唔好心急。

要改變狗狗,先改變自己!


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Instagram Social Icon
bottom of page